sl salos Inka kadr

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej im. Danuty Siedzikówny “Inki” w Jastrzębiu – Zdroju jako członek SALOS RP od lutego do listopada 2023r. będzie współorganizował następujący projekt “Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej”. W ramach projektu nasz klub zorganizuje zajęcia sportowe w sekcjach: zajęcia taneczno – gimnastyczne i gry zespołowe. Zapisy i szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 692 378 518. Dziękujemy Ministerstwu Sportu i Turystyki za wsparcie.


Stowarzyszenie Lokalne
Salezjańskiej Organizacji Sportowej
Rzeczypospolitej Polskiej
im. Danuty Siedzikówny “Inki”
w Jastrzębiu – Zdroju

Adres:
ul. Kusocińskiego 47
44-335 Jastrzębie – Zdrój
Telefon: 692 378 518
Email: salosjastrzebie@gmail.com
Regon: 522263758
Numer konta:
PKO BP S.A.
93 1020 2472 0000 6702 0648 7195

Obserwuj nas na: