salos logo4pgn (1)

Projekty 2023Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej im. Danuty Siedzikówny “Inki” w Jastrzębiu – Zdroju jako członek SALOS RP od lutego do listopada będzie współorganizował następujący projekt. Dziękujemy Ministerstwu Sportu i Turystyki za wsparcie.

 Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej im. Danuty Siedzikówny “Inki” w Jastrzębiu – Zdroju otrzymało dofinansowanie z programu Mikro Granty. Program będzie realizowany od września do końca listopada. Dofinansowane zostały zajęcia sportowe organizowane przez nasz klub.
Zajęcia sportowe dofinansowane są ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Dziękujemy operatorowi krajowemu programu “Orły Sportu” i Ministerstwu Sportu i Turystyki za wsparcie zajęć sportowych.

 Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej im. Danuty Siedzikówny “Inki” w Jastrzębiu – Zdroju otrzymało dofinansowanie z programu Mikro Granty. W ramach programu zorganizujemy II Mikołajkowy Turniej Szachowy dla dzieci szkół podstawowych z Jastrzębia – Zdroju i gmin ościennych. Turniej odbędzie się w dniach 27 i 28 listopada 2023 r.
Turniej zostanie dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Dziękujemy operatorowi krajowemu programu “Orły Sportu” i Ministerstwu Sportu i Turystyki za wsparcie turnieju.

 Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jastrzębiu – Zdroju -otrzymał od Fundacji JSW darowiznę na zakup strojów sportowych.
Dzięki otrzymanemu wsparciu, zakupimy dla naszych zawodników 80 kompletów strojów sportowych. W nowych strojach będziemy godnie reprezentować nasz klub i nasze miasto. Dziękujemy Fundacji JSW za wsparcie działalności naszego klubu.

 Stowarzyszenie Lokalne
Salezjańskiej Organizacji Sportowej
Rzeczypospolitej Polskiej
im. Danuty Siedzikówny “Inki”
w Jastrzębiu – Zdroju

Adres:
ul. Kusocińskiego 47
44-335 Jastrzębie – Zdrój
Telefon: 692 378 518
Email: salosjastrzebie@gmail.com
Regon: 522263758
Numer konta:
PKO BP S.A.
93 1020 2472 0000 6702 0648 7195

Obserwuj nas na: