salos logo4pgn (1)

Cele

Celem Stowarzyszenie Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej im. Danuty Siedzikówny “Inki” w Jastrzębiu – Zdroju jest:

1. Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa wyraźnie inspirowanych wizją chrześcijańską, prewencyjnym systemem ks. Jana Bosko i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej.
2. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań sportowych i podnoszenie na wyższy poziom stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
3. Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za wychowanie i losy członków stowarzyszenia
4. Współpraca i kontakty z organizacjami sportowymi.
5. Eksponowanie w działalności sportowo – wychowawczej zasad fair – play.
6. Propagowanie idei wolontariatu w sporcie dzieci i młodzieży.
7. Organizowanie obozów, kolonii, półkolonii, rajdów, spływów, wędrówek, imprez sportowych i rekreacyjno – sportowych.
8. Promowanie oraz organizacja wolontariatu w kulturze fizycznej i sporcie.
9.Realizowanie zadań zleconych przez SALOS RP.
10. Wykonywanie zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.
11.Organizowanie zajęć rozwijających uzdolnienia, pasje i zainteresowania poprzez sport.


Stowarzyszenie Lokalne
Salezjańskiej Organizacji Sportowej
Rzeczypospolitej Polskiej
im. Danuty Siedzikówny “Inki”
w Jastrzębiu – Zdroju

Adres:
ul. Kusocińskiego 47
44-335 Jastrzębie – Zdrój
Telefon: 692 378 518
Email: salosjastrzebie@gmail.com
Regon: 522263758
Numer konta:
PKO BP S.A.
93 1020 2472 0000 6702 0648 7195

Obserwuj nas na: