sl salos Inka kadr

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej im. Danuty Siedzikówny “Inki” jest klubem sportowym z siedzibą przy ul. Kusocińskiego 47 w Jastrzębiu – Zdroju. SL SALOS Jastrzębie – Zdrój to stowarzyszenie lokalne działające w strukturach SALOS RP, które jest częścią międzynarodowej organizacji Polisportive Giovanili Salesiane Internazionale z siedzibą we Włoszech. Tak rozbudowana struktura pozwala na organizację rozgrywek od poziomu lokalnego do poziomu międzynarodowego.

SL SALOS w Jastrzębiu – Zdroju powstał 23 października 1993r. i od tego momentu służyło dzieciom i młodzieży w odkrywaniu i rozwijaniu talentów i pasji sportowych. W związku z brakiem własnej infrastruktury  sportowej SL SALOS zakończył swoją działalność w roku 2013. W roku 2022 postanowiono reaktywować ideę SALOS w Jastrzębiu – Zdroju.

Nasz klub charakteryzuje brak selekcji do sekcji sportowych zawodniczek i zawodników. Kładziemy nacisk na integralny rozwój dzieci i młodzieży: psychiczny, fizyczny, intelektualny i duchowy. Narzędziem w pracy wychowawczej jest system prewencyjny św. Jana Bosko.


Stowarzyszenie Lokalne
Salezjańskiej Organizacji Sportowej
Rzeczypospolitej Polskiej
im. Danuty Siedzikówny “Inki”
w Jastrzębiu – Zdroju

Adres:
ul. Kusocińskiego 47
44-335 Jastrzębie – Zdrój
Telefon: 692 378 518
Email: salosjastrzebie@gmail.com
Regon: 522263758
Numer konta:
PKO BP S.A.
93 1020 2472 0000 6702 0648 7195

Obserwuj nas na: