sl salos Inka kadr

Rodzinny Festyn Sportowy “Start na sport”

Zapraszamy na Rodzinny Festyn Sportowy “START na sport”, który odbędzie się 5 listopada na Hali OMEGA w Jastrzębiu – Zdroju przy ulicy Harcerskiej 14B. 

Gwarantujemy przez cały dzień dobrą, sportową i rodzinną zabawę.

Dziękujemy Ministerstwu Sportu i Turystyki za wsparcie festynu. 


Stowarzyszenie Lokalne
Salezjańskiej Organizacji Sportowej
Rzeczypospolitej Polskiej
im. Danuty Siedzikówny “Inki”
w Jastrzębiu – Zdroju

Adres:
ul. Kusocińskiego 47
44-335 Jastrzębie – Zdrój
Telefon: 692 378 518
Email: salosjastrzebie@gmail.com
Regon: 522263758
Numer konta:
PKO BP S.A.
93 1020 2472 0000 6702 0648 7195

Obserwuj nas na: