sl salos Inka kadr

Koniec rekrutacji do sekcji w terminie głównym

Prosimy, by do środy 7 września 2022 r. osoby, które zapisały się na poszczególne sekcje sportowe SL SALOS-u dokonały wpłaty składki członkowskiej na konto bankowe SL SALOS-u. Harmonogram zajęć i dane szczegółowe do wpłat znajdują się na stronie http://www.salosjastrzebie.pl/skladka-czlonkowska-2022-2023-2/

Osoby, które są zapisane na sekcje, ale rezygnują z udziału w sekcji, prosimy o napisanie informacji drogą mailową na adres: salosjastrzebie@gmail.com Pozwoli to na przyjęcie osób z listy rezerwowej lub danie ogłoszenia o wolnym miejscu w danej sekcji.

Osoby, które potrzebują odroczenia wpłaty składki członkowskiej za sekcję, proszone są również o napisanie maila na salosjastrzebie@gmail.com (Zarząd SALOS-u rozpatrzy każdy wniosek indywidualnie).

Od czwartku 8 września 2022 r. wszystkie osoby, które nie opłaciły składki członkowskiej i nie skontaktowały się osobiście lub mailowo z zarządem SL. SALOS RP w Jastrzębiu-Zdroju, zostaną skreślone z listy członków sekcji sportowej, na którą były zapisane.

Zarząd SL SALOS RP w Jastrzębiu-Zdroju


Stowarzyszenie Lokalne
Salezjańskiej Organizacji Sportowej
Rzeczypospolitej Polskiej
im. Danuty Siedzikówny “Inki”
w Jastrzębiu – Zdroju

Adres:
ul. Kusocińskiego 47
44-335 Jastrzębie – Zdrój
Telefon: 692 378 518
Email: salosjastrzebie@gmail.com
Regon: 522263758
Numer konta:
PKO BP S.A.
93 1020 2472 0000 6702 0648 7195

Obserwuj nas na: